До 24.07.2019 събираме предварителни поръчки към AMMO-Distributions.За да направите поръчка,трябва да се регистрирате.